Posted by admin

Najważniejsze metody wykonywania wyceny firm
Przeprowadzona w odpowiedni sposób wycena przedsiębiorstwa jest niezwykle istotna, jeśli chce się ją potem wykorzystać chociażby przy transakcji sprzedaży. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba wybrać odpowiednich specjalistów, którzy zajmą się wszystkim, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu takich prac. Każdy bowiem szczegół, taki jak chociażby utrata wartości aktywów może mieć ogromne znaczenie, co potem w dużym stopniu może zaważyć na ostatecznej wartości. Dużo zależeć też będzie od rodzaju przyjętej wyceny, aktualnie najbardziej popularne są trzy z nich. Metoda porównawcza opiera na tym, że końcową wartość danej firmy szacować się będzie porównując inne firmy działające w branży sprzedającego. W metodzie majątkowej dodaje aktywa firmy, a potem zmniejsza uzyskaną wartość o pasywa. Stosowaną dość często przez finansistów jest również metoda dochodowa, z kolei przy niej bazą są planowane dochody danej firmy, pomniejszone o koszty związane z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.